STRUKTURA URZĘDU GMINY  
POŁOŻENIE I CHARAKTRYSTYKA GMINY  
OŚWIATA, KULTURA, SPORT  
GALERIA  
HISTORIA I ZABYTKI  
PLANY I PROBLEMY  
   STRUKTURA URZĘDU GMINY
 
Przewodniczacy Rady Gminy   Dorota Lorenc
Wójt Gminy   mgr Piotr Kostrzewski
Sekretarz Gminy  mgr Mirosław Różański 
Skarbnik Gminy  mgr Melania Gajewska