Zadanie pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Siemiątkowo – poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym” współfinansowano ze środków Województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W ramach przedmiotowego zadania wykonano roboty budowlane związane z budową 3 dróg wewnętrznych: ul. Koszykowej, ul. Kalinowej i ul. Sportowej w Siemiątkowie wraz z kanalizacją deszczową oraz budową oświetlenia hybrydowego.

załącznik nr 8 wzor tablicy edytowalny