wfosigw

Budowa stacji uzdatniania  wody w miejscowości Krzeczanowo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.400.000,00 zł