wfosigw

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Siemiątkowo – Etap I dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16 265,60 zł